Լոտեր 
 
8 գտնված լոտեր Ընթացիկ Աճուրդից հանված Ավարտված
Անվանումներ    Առաջարկներ   Գին    Սկիզբ և ավարտ    Մնացել է   
Բնակարան  , ք.Շուշի, Գ.Նժդեհ 23 / 21:Հանդիսանում է գրավի առարկա:
(լոտ DK1457)   1457
0 382 741.60 2020-05-28 11:00
2020-06-08 11:00
3օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Մարտունի Կարվին տեղամաս 
(լոտ DK1527)   1527
0 2 667 390.10 2020-05-28 11:00
2020-06-08 11:00
3օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Մարտունի, Գ.Նժդեհ 16/2
(լոտ DK1536)   1536
0 758 375.60 2020-05-28 11:00
2020-06-08 11:00
3օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Ստեփանակերտ, Մ.Բաղրամյան փողոց  4/13
(լոտ DK1553)   1553
0 6 696 156.60 2020-05-28 11:00
2020-06-08 11:00
3օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Ստեփանակերտ, Հ.Թումանյան 123 / 58 
(լոտ DK1555)   1555
0 6 510 152.30 2020-05-28 11:00
2020-06-08 11:00
3օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Ստեփանակերտ, Ս.Դավիթ 62/3 շ.  8 բն.
(լոտ DK1549)   1549
0 9 470 278.60 2020-06-04 11:00
2020-06-15 11:00
10օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Ստեփանակերտ, Կնունյանցների  11/10 
(լոտ DK1557)   1557
0 5 340 982.10 2020-06-04 11:00
2020-06-15 11:00
10օր 10ժ
Բնակարան  , ք.Ստեփանակերտ, Մ.Մաշտոց 3/4
(լոտ DK1574)   1574
0 9 595 462.50 2020-06-04 11:00
2020-06-15 11:00
10օր 10ժ