մեր մասին 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, հասցեն` ք.Ստեփանակերտ, Մ.Գոշի 7ա:

http://nkr.harkadir.am