Բնակելի տուն  վերադառնալ
Համար: 562
Անվանում: Բնակելի տուն
Ընթացիկ առաջարկ: 3 743.80 դրամ
Սկիզբը: 2020-05-28 11:00:00
Ավարտը: 2020-06-08 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 3օր 10ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 3 743.80 դրամ
Այլ: Մարտունու շրջ., ք.Ճարտար:
Նկարագրություն
Բնակելի տուն, ընդհանուր մակերեսը 40.87ք.մ.
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Բնակելի տուն
Ընթացիկ առաջարկ: 3 743.80 դրամ
Առաջարկի քայլը: 500.00 դրամ
Մնացել է: 3օր 10ժ
Սկիզբը: 2020-05-28 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 187.19 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք