Բնակելի տուն  վերադառնալ
Համար: 562
Անվանում: Բնակելի տուն
Ընթացիկ առաջարկ: 16 365.00 դրամ
Սկիզբը: 2019-11-14 11:00:00
Ավարտը: 2019-11-25 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 10օր 16ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 16 365.00 դրամ
Այլ: Մարտունու շրջ., ք.Ճարտար:
Նկարագրություն
Բնակելի տուն, ընդհանուր մակերեսը 40.87ք.մ.
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Բնակելի տուն
Ընթացիկ առաջարկ: 16 365.00 դրամ
Առաջարկի քայլը: 500.00 դրամ
Մնացել է: 10օր 16ժ
Սկիզբը: 2019-11-14 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 818.25 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք