Վազ-21074  վերադառնալ
Վազ-21074
enlarge  Մեծացնել նկարը
Համար: 1588
Անվանում: Վազ-21074
Ընթացիկ առաջարկ: 526 500.00 դրամ
Սկիզբը: 2020-07-30 11:00:00
Ավարտը: 2020-08-10 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 3օր 14ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 526 500.00 դրամ
Այլ: Մարտունւ շրջ., գ.Գիշի
Նկարագրություն
<<Վազ-21074>> մակնիշի  տրանսպորտային միջոցը 2007թ. արտա¬դրու¬թյան է, սպիտակ գույնի ներկային ծածկույթով, նույնացման համարը` XTA21074082652033: 
Փորձաքննության պահին ավտոմեքենայի անվաթևերի վրա առկա էին ներ¬կա¬ծածկույթի քայքայված հատվածներ, այն գտնվում էր սարքին վիճակում և աշ¬խա¬տում էր բենզինով ու գազով: 
Փորձաքննությանը տրամադրված ավտոմեքենան աշխատունակ է և գտնվում է լավ ապ¬րանքային վիճակում:
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
  • Վազ-21074
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Վազ-21074
Ընթացիկ առաջարկ: 526 500.00 դրամ
Առաջարկի քայլը: 10 000.00 դրամ
Մնացել է: 3օր 14ժ
Սկիզբը: 2020-07-30 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 26 325.00 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք