Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն  վերադառնալ
Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
enlarge  Մեծացնել նկարը
Համար: 1578
Անվանում: Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
Ընթացիկ առաջարկ: 3 264 376.50 դրամ
Սկիզբը: 2020-07-30 11:00:00
Ավարտը: 2020-08-10 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 3օր 15ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 3 264 376.50 դրամ
Այլ: ք. Մարտունի, Գ.Նժդեհ թիվ 45
Նկարագրություն
Գույքի համառոտ բնութագիր
Հասցե ԼՂՀ  ք. Մարտունի, Գ.Նժդեհ թիվ 45 բնակելի տուն 
Տեղակայում ԼՂՀ  ք. Մարտունի IV կարգի գոտի:
Գույքի տիպ Երկհարկանի կառույց, իրականացված քարից, բնակելի տուն:Հատվածում առկա է  շվաքարան, մակերեսը` 62.98 ք.մ., հավաբուն, մակ.՝ 21.42ք.մ.: 
Բնակելի տուն Միջհարկային ծածկը փայտյա, հատակը՝ փայտյա, պատերը՝ պաստառված են, առաստաղի մի մասը ներկված է, մյուսը՝ պաստառված է : Դռները   և պատուհանները փայտյա են:  Ապահովված է ջրամատակարարմամբ, էլեկտրասնուցմամբ, բնական •ազով:  
Պատեր քարե
Հարկայնություն 2
Տանիք թիթեղ
Վիճակ բավարար
Ընդհանուր մակերես 107.54ք.մ
հ
Հողամաս
Իրավունքի տեսակ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի հողեր
Օգտագործման նպատակը տնամերձ
Հողամասի չափը 0.1399 հա
Իրավունքի տեսակ սեփականություն, հիմք` ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ •ույքի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 23.11.2007թ. տրված N 084621 վկայական
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
  • Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Բնակելի տուն, շվաքարան, հավաբուն
Ընթացիկ առաջարկ: 3 264 376.50 դրամ
Առաջարկի քայլը: 50 000.00 դրամ
Մնացել է: 3օր 15ժ
Սկիզբը: 2020-07-30 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 163 218.83 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք