Ֆերմա  վերադառնալ
Ֆերմա
enlarge  Մեծացնել նկարը
Համար: 1455
Անվանում: Ֆերմա
Ընթացիկ առաջարկ: 6 779 700.00 դրամ
Սկիզբը: 2019-10-17 11:00:00
Ավարտը: 2019-10-28 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 8օր 13ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 6 779 700.00 դրամ
Այլ: Ասկերանի շրջ. գ.Խնապատ
Նկարագրություն
Գույքի համառոտ բնութագիր
Հասցե ԼՂՀ Ասկերանի շրջ. գ..Խնապատ ֆերմա 
Տեղակայում ԼՂՀ Ասկերանի շրջ. գ..Խնապատ V կար•ի •ոտի 
Գույքի տիպ Մեկհարկանի կառույց` իրականացված քարից, ֆերմա: Հատվածում առկա է օժանդակ շինություն, մակ.` 55,0ք.մ., ֆերմա, մակ.` 56,71ք.մ.:
Ֆերմա Միջհարկային ծածկը բետոնե: Հատակի մի մասը բետոնե, մյուսը` հող, պատերի մի մասը քար,մյուսը՝ սվաղված է: Դռները և պատուհանները  փայտյա են: Ապահոված  է էլեկտրասնուցմամբ:
Պատեր քարե
Հարկայնություն 1
Տանիք թիթեղ
Վիճակ բավարար
Ընդհանուր մակերես 157.4ք.մ.
հ 2,70մ
Հողամաս
Իրավունքի տեսակը սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը արդյունաբերական, ընդերքօ•տ., և այլ արտադրակ.
Օ•տա•ործման նպատակը •յուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
Հողամասի չափը 0.18հա 
Իրավունքի տեսակ սեփականություն, հիմք` ԼՂ Հ կառավարությանն առընթեր անշարժ •ույքի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 25.01.2011թ. տրված 111584 վկայական
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
  • Ֆերմա
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Ֆերմա
Ընթացիկ առաջարկ: 6 779 700.00 դրամ
Առաջարկի քայլը: 50 000.00 դրամ
Մնացել է: 8օր 13ժ
Սկիզբը: 2019-10-17 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 338 985.00 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք