Լոտեր 
 
46 գտնված լոտեր Ընթացիկ Աճուրդից հանված Ավարտված
Անվանումներ    Առաջարկներ   Գին    Սկիզբ և ավարտ    Մնացել է   
Բնակարան  , ք.Շուշի, Գ.Նժդեհ 23 / 21:Հանդիսանում է գրավի առարկա:
(լոտ DK1457)   1457
0 1 673 055.00 2019-11-07 11:00
2019-11-18 11:00
3օր 17ժ
Խոտհարք  , Մարտակերտի շրջ., գ.Կուսապատ:
(լոտ DK1189)   1189
0 795.40 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Բնակելի տուն  , ք.Ստեփանակերտ, Օրբելի 12/1:Հանդիսանում է գրավի առարկա:
(լոտ DK1218)   1218
0 64 651.60 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Տնամերձ հողամաս  , Հադրութի շրջ., գ.Թաղոտ:
(լոտ DK1238)   1238
0 6 016.20 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Խոհանոց  , ք.Մարտակերտ, Սախարով 3/83:
(լոտ DK1262)   1262
0 57 288.80 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Բնակելի տուն, հողամաս  , ք.Մարտունի, Ուլուբաբյան 14:
(լոտ DK1295)   1295
0 228 860.40 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Հողամաս  , Մարտունու շրջ., Գիշի համայնք:
(լոտ DK1324)   1324
0 19 383.20 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Հողամաս  , Մարտունու շրջ., Գիշի համայնք:
(լոտ DK1325)   1325
0 19 383.20 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Պահակատուն  , Մարտունու շրջ., գ.Եմիշճան "Խաների" տեղամաս:
(լոտ DK1328)   1328
0 89 021.40 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ
Բնակելի տուն  , Մարտունու շրջ., գ.Կոլխոզաշեն:
(լոտ DK1329)   1329
0 120 814.80 2019-11-14 11:00
2019-11-25 11:00
10օր 17ժ